Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarlara yükselmesi öngörüldüğünden, insan, hayvan ve tarımsal faaliyetlerden üretilen organik atıkların miktarı artacak ve bu da çevrede daha fazla kirlilik sorununa neden olacaktır. Bazı önlemler alabilmek için çevre kalkınma hedefleri, çevre koruma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması üzerine eylemler gerektirir. Bu eylemlerin en kapsamlı hedeflerinin geri dönüşüm olması beklenmektedir.

Geri dönüşüm; atık arıtma ve geri dönüşüm teknolojilerini birleştiren ve geri dönüştürülmüş ürünlerin kullanımından elde edilecek faydaları vurgulayan yeni atık yönetimi kavramı ve stratejisi sunmaktadır. Kompostlama, fermantasyon, alg fotosentezi ve doğal tedavi sistemleri gibi bu teknolojiler uygun maliyetlidir, ekonomik getiriler getirir ve özellikle tropikal alanlarda bulunanlar olmak üzere çoğu ülkeye uygulanabilir. Uygun şekilde uygulanırsa, çevre hedeflerine yanıt vermek için etkili bir araç olabilecek sürdürülebilir teknolojiler kendilerini gösterebilir.

Geri Dönüşüm Nedir?

Plastik, kağıt veya alüminyum gibi atık maddeler orijinal amaçlarını yerine getirdikten sonra yeniden işlevini yerine getirmesi için tekrar aynı şekilde bu maddelerin yapılandırılmasına verilen süreçlerdir. Aslında, çoğu malzemenin büyük geri dönüşüm değeri vardır. Tüm atıkların% 75’inin geri dönüştürülebileceği veya yeniden kullanılabileceği tahmin edilmektedir. Bu da sürecin doğru yapılırsa ne kadar etkili olabileceği bizlere gösteren bir veridir. Etrafımızda gördüğümüz hemen hemen her şey geri dönüştürülebilir, ancak farklı malzemeler geri dönüştürüldüklerinde farklı teknikler gerektirir. Yaygın olarak geri dönüştürülebilir malzemelerin çoğu piller, biyolojik olarak parçalanabilir atık, giysi, elektronik, giysiler, cam, metal, kağıt, plastik ve çok daha fazlasını içerir.

Geri dönüşüm, hammaddelerin ilk amacına geri dönerek ve daha sonra kullanılabilir bir materyal üretmek için bu malzemelerin yaşamını ve kullanışlılığını genişletmeye yardımcı olur. Bu süreç üç altın sürdürülebilirlik kuralının bir parçasıdır (azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüm) ve hem insanlara hem de çevreye birçok faydası vardır.

Geri Dönüşümün Faydaları

Dünyanın doğal kaynakları sınırlıdır ve bazılarının arzı çok sınırlıdır. Temel düzeyde geri dönüşüm, kâğıdı ve ahşap ağaçları ve ormanları kurtarabilir, plastik geri dönüşüm, daha az yeni plastik yaratmak anlamına gelir, geri dönüşüm metalleri ve geri dönüşüm camına daha az ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Cam gibi yeni hammaddelerin kullanımını azaltır. Örneğin metaller, özelliklerinin çoğunu veya tamamını korurken tekrar tekrar geri dönüştürülebilir.

Geri dönüşüm, Dünya’dan yeni hammaddeler yetiştirme, hasat veya çıkarma ihtiyacını azaltır. Bu da doğal dünyaya yapılan zararlı bozulmayı ve hasarı azaltarak daha az orman kesilmesine ve vahşi hayvanların zarar görerek yerinden edilmesine hatta daha az kirlilik anlamına gelir.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden ürünler yapmak, genellikle yeni hammaddelerden daha az enerji gerektirir. Örneğin, eski ürünlerden yeni alüminyum üretmek için, sıfırdan yapmaktan% 95 daha az enerji kullanılır. Çelik için de yaklaşık% 70 enerji tasarrufu sağlanır. Her zaman olmasa da, ikinci kez bir şey üretmek genellikle çok daha az enerji tüketilmesine sebep olur. Buda daha az enerji ihtiyacı doğurarak gezegenimizin kaynaklarını sömürmenin önüne geçebilir.

Geri dönüşüm, yeni hammaddelerin tedarik edilmesi ve işlenmesi için daha az enerji kullanmanız gerektiği anlamına geldiğinden, daha düşük karbon emisyonları salınır. Bunun anlamı küresel ısınmaya yardımcı olabileceğidir. Ayrıca, potansiyel olarak metan salgılayan atıkları düzenli depolama alanlarından uzak tutar. Genel olarak, atmosfere yayılan karbondioksit ve diğer sera gazlarının azaltılması iklim değişikliğini durdurmak için hayati önem taşır.

Geri dönüşüm de ekonomik olarak da faydalıdır. Temel bir kural olarak, geri dönüştürülmüş atıkların atılması genel çöplerden daha ucuzdur. Böylece, ne kadar çok geri dönüşüm yaparsanız ve çöp kutusuna ne kadar az koyarsanız, o kadar fazla maddi mevduat tasarrufu sağlar. Gıda atıklarının ve yeşil atıkların geri dönüşümü de son derece önemlidir, genellikle çok değerli kompost bu yolla üretilir. Toplanan atıklar kompost makinesine atılarak değerlendirmeye alınırken süreç sonunda kompost makinesi sayesinde organik gübre haline gelir.

Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?

Geri dönüşüm değerli doğal kaynakları korur

Yeni şeyler yapmak için hammadde kullanmak yerine öğeleri geri dönüştürmek, gezegenin nüfus artışı ve artan talep karşısında sonsuza dek sürmeyecek doğal kaynaklarını korur.

Enerji tasarrufu sağlar

Geri dönüşüm malzemeleri, yeni ürünler yapmak için hammaddelerin çıkarılması, işlenmesi ve taşınmasından daha az enerji kullanır.

Çevre ve hayvanlara hammaddelerin çıkarılmasından çok daha az zarar veriyor

Hammaddelerin genellikle nasıl çıkarıldığını ve bu faaliyetlerin Dünya’ya ne kadar zarar verebileceğini düşünün. Madencilik, taş ocağı, kaydı ve fracking, hava ve su kirliliğine neden olarak gezegene zarar veriyor. Bu faaliyetler değerli hayvan habitatlarını da yok edebilir.

Düzenli depolama alanına gönderilen atık miktarını azaltır

Geri dönüşüm daha fazla, düzenli depolama alanına gönderdiğimiz atık miktarını azaltır. Atıklar depolama alanında çürüyen oturduğunda, toksinleri yeraltı suyuna ve toprağa sızdırır ve ayrışırken metan gibi sera gazları verir, bu da küresel ısınmaya katkıda bulunur. Sadece bu değil, geri dönüştürülebilir ürünler düzenli depolama alanına gönderilirse, değerli hammaddeler ve onları yapmaya giden enerji kaybolur.

Geri dönüşüm iş yaratır

Daha fazla geri dönüşüm; Geri dönüşüm tesislerinde ne kadar çok iş yaratılır. Ayrıca inovasyon ve teknoloji, yeni ambalaj ve ürün tasarımında ve endüstri geliştikçe daha fazlası için daha fazla iş yaratılacaktır.

 

En Sık Geri Dönüştürülmüş Öğeler Nelerdir?

Geri dönüşüm söz konusu olduğunda, bazı öğeler diğerlerinden daha geniş bir şekilde yeniden dönüştürülür. Bunlar kolayca geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürüldükten sonra kaliteyi azaltmayan malzemelerdir.

  • Alüminyum
  • Kağıt ve karton
  • Bardak
  • Cam

Peki Ya Plastikler, Geri Dönüştürmek Zor Mu?

Plastik söz konusu olduğunda, geri dönüşüm biraz daha karmaşıklaşır. Su şişeleri yapmak için kullanılan plastik olan PET, geniş çapta geri dönüştürülebilir, ancak diğer plastik türleriyle o kadar da basit değil.

Organik Atık Geri Dönüşümü

Birçok ülke atık bertaraf sorunuyla karşı karşıyadır ve teknoloji endüstrisinin hızlı gelişimi de elektronik ürünlerin değiştirilme oranını artırır, artan atık çeşitliliği çevre korumasının karşılaştığı en büyük zorluklardan biri haline gelmiştir. Son yıllarda, çevre koruma ve organik atık geri dönüşüm teknolojisi ilerlemesi farkındalığı ile, malzeme geri dönüşümü kavramı çevre endüstrisinin fikir birliği haline gelmiştir, organik atıkların kentsel mineral kaynaklarının ve kaynaklarının geliştirilmesi potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

Organik Atık Nedir?

Organik atıklar, tüm canlılardan doğal olarak üretilen bitkilerin, hayvanların ve mikropların veya atık malzemelerin kalıntısına başvurabilir.

Organik Atık Türleri:

Endüstriyel organik atıklar: Gıda işleme imalat endüstrisi, bira fabrikası, kesim evi, restoran, pazar, hastane, otel, tıp için bitkisel hammadde, kâğıt yapımı, çamur ve tabakhanesi vb.

Organik tarım atıkları: Tarım, ormancılık, balıkçılık ve bahçecilik, meyve ve sebzeler, mantar, çiftlik, orman, hayvan yetiştirme çiftliği, balıkçılık yetiştirme fabrikası, domuz ve inek stok çiftliği vb.

Ev tipi organik atıklar: Mutfak, kurum, ordu, okul ve hapishaneden gıda atıkları vb.

Geri Dönüştürmezsek Ne Olur?

Gezegen doğal kaynak bakımından bol olabilir, ancak onları tükettiğimiz bu hızda daha uzun sürmeyecekler. Eğer daha fazla geri dönüşüm yapmazsak, daha fazla atık depolama alanına gidecek daha fazla atık da atmosfere daha fazla sera gazı serbest bırakılmasına sebep olacak. Geri dönüşüm yapmayı kitlesel olarak başlatmazsak:

  • Doğal kaynaklar ve fosil yakıtlar oldukça hızlı bir şekilde tükenecek

Mevcut tahminler, fosil yakıtların 2050 yılına kadar tükeneceğini göstermektedir. Fosil yakıtlar plastik yapmak da dahil olmak üzere birçok şey için kullanılır. Elektroniklerde kullanılan değerli metallerden, dünyanın ormanlık alanlarından ve yağmur ormanlarından bazılarından hızla kaybolan ağaçlardan tahtaya kadar diğer malzemeler de tükeniyor.

  • Atmosfere daha fazla sera gazı yayınlanacak

Metan ve karbondioksit gibi sera gazları küresel ısınmaya yol açan temel sebeplerdendir ve depolama alanlarındaki geniş atık dağlarının parçalanması büyük bir katkıda bulunur. Geri dönüşüm yapmazsak, bu sorun daha da kötüleşir.

Whatsapp